U svijetu ograničenih resursa i brzorastućeg stanovništva bacanje hrane je nedopustivo s okolišnog, gospodarskog, društvenog i moralnog stajališta.

Nalazimo se u desetljeću borbe protiv bacanja hrane jer do 2030. godine moramo prepoloviti količine otpada od hrane po stanovniku na nivou maloprodaje i potrošača uz smanjenje gubitaka hrane duž cijelog lanca proizvodnje i opskrbe (Cilj održivog razvoja 12.3., UN).

Poziv na webinar

Organizacije civilnog društva pozivaju se na webinar „Doniranje hrane u kriznim...

Mogućnosti suradnje na smanjenju otpada od...

CEPOH je stručna neprofitna organizacija koja u području gospodarenja otpadom od...

Održana radionica „Krizno komuniciranje“

U sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri...

Donatori