Postupanje s hranom u vrijeme pandemije

Molimo Vas za sudjelovanje u anketiranju koje provodimo s ciljem istraživanja...

Slušaj kako zemlja diše, HR, 27.12.2019.

U povodu održanog predavanja “Kako smanjiti bacanje hrane za vrijeme blagdana”...

Radio Osijek, Dnevnik, 23.12.2019.

Vijest o preporukama CEPOH-a za smanjenje bacanja hrane u blagdansko vrijeme...

Otpad od hrane na odlagalištima se pretvara u metan, staklenički plin s potencijalom globalnog zagrijavanja 25 puta većim od ugljikovog dioksida. Zbog toga smanjenje količina otpada od hrane treba biti prioritet.

Lokacija

Kontaktirajte nas