Kako smanjiti bacanje hrane za blagdane?

CEPOH organizira predavanje i radionicu za građane „Kako smanjiti bacanje hrane...