Akcija „Hrana nije otpad“ na tržnici Dolac

Kako bi upozorio na problem bacanja hrane, u povodu Svjetskog dana hrane, 16. listopada, Centar za prevenciju otpada od hrane – CEPOH organizira na tržnici Dolac informativno-edukativnu akciju za građane pod nazivom „Hrana nije otpad“.

 

Akcija se odvija pod financijskim pokroviteljstvom Gradske skupštine Grada Zagreba, a štand CEPOH-a bit će postavljen od 10 do 14 sati u blizini kipa kumice Barice.

 

S obzirom da svijest građana Zagreba o važnosti odvojenog prikupljanja otpada nije visoka, te građani nemaju potrebna znanja ni vještine kojima bi uspješno smanjili otpad od hrane, koji čini oko 40% komunalnog otpada, smatramo nužnim provesti što više informativno-edukativnih događanja za građane.

 

Dokazano je kako je odlaganje otpada od hrane zbog svog sastava i razgradnje izuzetno štetno za okoliš te je nužno smanjiti količine kroz prevenciju i preraspodjelu viškova, kako nalaže europska hijerarhija gospodarenja otpadom od hrane.