Erasmus+ projekt SustainStudy

Projekt vrijedan 60.000 EUR provodimo s partnerima iz Srbije i Slovenije.

Naziv projekta: Improving knowledge and skills by connecting the sustainable development goals oriented towards the topic of water with the curriculum for primary schools

Naziv na hrvatskom jeziku: Unaprjeđenje znanja i vještina povezivanjem s Ciljevima održivog razvoja orijentiranih na temu vode i povezanih s nastavnim planom i programom za osnovne škole

 

The project “Capacity Building for the European Green Deal according to the Measures of the Local Community” has been completed

The EU project “Capacity Building for the European Green Deal according to the Measures of the Local Community”, was completed on May 15, 2023, after 15 months of duration. The project objective was to strengthen the representatives of civil society organizations in order to improve their work in crisis situations.

Završen projekt „Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice“

EU projekt „Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice“ završen je 15. svibnja 2023. godine, nakon 15 mjeseci trajanja. Cilj projekta bio je osnaživanje predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) za neposredan rad u kriznim situacijama.

 

Nositelj Centar za prevenciju otpada od hrane – CEPOH projekt je proveo zajedno s partnerima,

Izrađene dvije infografike

U sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice“ koji se provodi s ciljem osnaživanja predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) za neposredan rad u kriznim situacijama, izrađene su dvije infografike, Doniranje hrane i Krizno komuniciranje.

 

INFOGRAFIKA DONIRANJE HRANE                     INFOGRAFIKA KRIZNO KOMUNICIRANJE

      

 

Webinar “Let’s Reduce Food Waste in Crisis Situations“

As part of the project “Capacity Building for the European Green Deal according to the Measures of the Local Community”, a webinar “Let’s Reduce Food Waste in Crisis Situations” was held on April 17, 2023, in Zoom, which was organized for civil society organizations, especially charity organizations and associations for consumer and environmental protection,

Održan webinar Smanjimo bacanje hrane u kriznim situacijama

U sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice“ 17. travnja 2023. godine putem platforme Zoom održan je webinar „Smanjimo bacanje hrane u kriznim situacijama“ koji je namijenjen svim organizacijama civilnog društva, a posebice humanitarnim organizacijama, udrugama za zaštitu potrošača i okoliša, kao i aktivnim građanima.