Stalnom edukacijom do promjene

Predsjednica CEPOH-a Branka Ilakovac uključena je u projekt „Globalni pristup učenju o otpadu od hrane u neformalnom obrazovanju“, koji u Hrvatskoj provodi Centar za edukaciju i informiranje potrošača. Osim u Hrvatskoj, “Global learning approach on food waste in non-formal education” provodi se u Litvi, Latviji, Estoniji, Rumunjskoj, Bugarskoj i Bangladešu. Tijekom 36 mjeseci kroz projektne aktivnosti projekt će podići svijest ciljnih skupina o globalnoj međuovisnosti i pitanjima okoliša i društvenog razvoja, te promicati vještine izbjegavanja stvaranja otpada hrane i promijenjene obrasce potrošnje u kućanstvima okrenuti doprinos smanjenju okolišnog i društvenog tereta na globalnoj razini. Projekt sufinanciraju Europska unija i Ured za udruge Vlade RH.