Kako smanjiti bacanje hrane za blagdane?

CEPOH organizira predavanje i radionicu za građane „Kako smanjiti bacanje hrane za blagdane?“, koje će se održati 20. prosinca 2019., s početkom u 19:30 sati, u prostoru Inicijative mladih za ljudska prava, Đorđićeva 8 a, Zagreb. Građani će uz korisne savjete dobiti i materijale za smanjenje otpada od hrane u kućanstvima, zahvaljujući financijskom pokroviteljstvu Gradske skupštine Grada Zagreba.

 

Za mnoge, hrana je u vrijeme blagdana jedna od stvari kojoj se najviše vesele. Međutim, gotovo tri četvrtine potrošača borit će se da pojede svu kupljenu hranu, a mnogo blagdanske hrane završit će u smeću, što će potrošače koštati novca, ali i nanijeti štetu okolišu.

 

S obzirom da su kućanstva s 53% u EU, te čak sa 77 % u RH, najveći pojedinačni proizvođač otpada od hrane, a potrošači nemaju potrebna znanja ni vještine kojima bi uspješno smanjili količine ove vrste otpada, smatramo nužnim provesti što više ciljanih informativno-edukativnih događanja kojima možemo utjecati na promjenu negativnih trendova u bacanju hrane.