Kako smanjiti otpad od hrane?

Preporuke za rješavanje gubitka hrane i otpada u zemljama u razvoju uključuju izgradnju bolje infrastrukture i poboljšanje suradnje i tržišnih mogućnosti u lancu opskrbe hranom. U razvijenim zemljama nužno je utjecati na potrošače i trgovce te ih educirati kako promjenom ponašanja i marketinškim strategijama mogu smanjiti količine otpada.

S obzirom na procjenu FAOSTATA po kojoj su u 2012. godini kućanstva EU s 53% najveći sektor po proizvodnji otpada od hrane, više nego proizvodnja, prerada, prodaja i uslužni sektor zajedno, te uvažavajući činjenicu da se dvije trećine te količine odnosi na otpad čiji je nastanak moguće izbjeći, najveću pozornost treba usmjeriti na ponašanje kućanstava. Ukratko, bacanje hrane je problem koji traži rješavanje educiranjem potrošača i promjenom njihove pobude za stvaranjem otpada, uz reguliranje odlaganja otpada od hrane.

Smanjivanje trenutno visokih količina otpada hrane je presudno za postizanje resursno učinkovitog i održivog sustava hrane u prelasku na kružno gospodarstvo, čemu teži Europska unija i njene zemlje članice.