O nama

Centar za prevenciju otpada od hrane – CEPOH, nevladina je stručno-znanstvena udruga koja potiče i promovira održivo gospodarenje otpadom od hrane kroz edukaciju i primjenu znanstvenih otkrića kao i praktičnih znanja kroz razmjenu iskustava i zajedničkih aktivnosti s dionicima na području upravljanja otpadom od hrane, prema smjernicama europske okolišne i gospodarske politike, obrazovanje građana kao potrošača, poticanje racionalnog i učinkovitog upravljanja sirovinama i materijalima, izgradnje ekološki održivog gospodarstva na načelima kružnog gospodarstva i dostizanja zakonski uređene zaštite okoliša.

 

Naše djelatnosti su:

 • organiziranje i provođenje projekata, akcija i kampanja
 • organiziranje radionica, seminara, tribina, okruglih stolova, znanstvenih i stručnih savjetovanja, studijskih putovanja te ostalih edukativnih događaja i okupljanja
 • praćenje javnih politika i javno zagovaranje te utjecanje na zakonodavstvo putem davanja stručnih mišljenja, pokretanja inicijativa i sudjelovanja u javnim raspravama
 • osmišljavanje i provedba istraživanja u području otpada od hrane
 • suradnja s nacionalnim i međunarodnim Udrugama, zakladama i organizacijama
 • suradnja s visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu
 • suradnja s gospodarskim subjektima u zemlji i inozemstvu
 • uključivanje u provedbu školskih odgojnih programa osnovnog i srednjeg obrazovanja u području prevencije otpada od hrane
 • promoviranje djelatnosti putem medija sa svrhom informiranja i edukacije građana
 • suradnja s odgovarajućim tijelima lokalne samouprave i tijelima državne uprave na području prevencije otpada od hrane.

Naše su primarne aktivnosti:

 • izdavačka djelatnost (priprema tiskanih materijala o otpadu)
 • organizacija i provođenje edukativnih sadržaja za građane
 • organizacija znanstvenih i stručnih skupova i sličnih manifestacija
 • izrada studija i analiza
 • pružanje usluga savjetovanja vezanih za održivo gospodarenje otpadom, posebice otpadom od hrane.