Održan webinar Krizno komuniciranje

U sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice“ 20. ožujka 2023. godine putem platforme Zoom održan je webinar „Krizno komuniciranje“ koji je namijenjen svim organizacijama civilnog društva, a posebice humanitarnim organizacijama, udrugama za zaštitu potrošača i okoliša, kao i aktivnim građanima.

Webinar su organizirali Korisnik projekta, Centar za prevenciju otpada od hrane – CEPOH, u suradnji s partnerima, Centrom za edukaciju i informiranje potrošača – CEIP i HCK Gradskim društvom Crvenog križa Osijek te suradnicima na projektu, stručnjacima za sigurnost hrane iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Sudionici webinara upoznali su se s osnovnim obilježjima kriznih situacija i kako se na njih pripremiti, a uz to je obrađeno i strateško planiranje prije krize, komuniciranje tijekom krize, aktivnosti koje se odvijaju nakon završetka krize i krizno komuniciranje u praksi. Sudionicima je distribuiran Priručnik za krizno komuniciranje, koji je izrađen u sklopu projekta.

Webinar je okupio 40-ak sudionika, uglavnom iz organizacija civilnog društva koje žele ojačati kapacitete u području kriznog komuniciranja te se bolje nositi u kriznim situacijama. Nakon uvodne prezentacije predsjednice CEPOH-a Branke Ilakovac pod nazivom „Priprema na krizu i krizna komunikacija“, o kriznom komuniciranju u praksi izlagala je pomoćnica ravnateljice HAPIH-a Sara Mikrut Vunjak, stručnjakinja za krizno komuniciranje u području sigurnosti hrane. U nastavku je predsjednica CEIP-a Tanja Popović Filipović moderirala raspravu među sudionicima koji su istaknuli važnost obrađenih tema u svom svakodnevnom radu, posebice jer mnoge organizacije nemaju mogućnost educirati se u ovom području, a danas je komunikacija važan segment u radu svake organizacije. Stoga je zaključeno kako je održani webinar dodatno ojačao njihove kapacitete u području kriznog komuniciranja, a izrađeni Priručnik za krizno komuniciranje koji im je distribuiran u sklopu webinara, služit će kao vrijedan alat u njihovom radu.

 

O projektu:
Projektom „Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice“ CEPOH u suradnji s partnerima i stručnim suradnicima želi educirati i osnažiti predstavnike organizacija civilnog društva (OCD) za neposredan rad u kriznim situacijama, što uključuje izradu dva vodiča. Vodič za komuniciranje u kriznim situacijama sadržavat će smjernice za krizno komuniciranje koje često može odigrati značajnu ulogu u saniranju posljedica štete katastrofe i sprječavanju daljnjih nepovoljnih posljedica. Drugi vodič bit će o pravilnom doniranju hrane u kriznim situacijama i po prvi puta na jednom će mjestu biti navedeno što se može, kome i u pod kojim uvjetima donirati. Uz to, webinarima ćemo lokalne udruge i građanske inicijative dodatno educirati i osnažiti za provedbu aktivnosti kojima se građanima osiguravaju usluge od općeg interesa prilagođene novonastaloj situaciji.
Ukupna vrijednost projekta je 442.494,47 kuna, a sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda (u visini od 376.120,30 kuna) te iz Državnog proračuna, preko Ureda za udruge (u iznosu od 66.374,17 kuna).