Održan webinar Smanjimo bacanje hrane u kriznim situacijama

U sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice“ 17. travnja 2023. godine putem platforme Zoom održan je webinar „Smanjimo bacanje hrane u kriznim situacijama“ koji je namijenjen svim organizacijama civilnog društva, a posebice humanitarnim organizacijama, udrugama za zaštitu potrošača i okoliša, kao i aktivnim građanima. Webinar je okupio 20-ak sudionika iz organizacija civilnog društva koje žele ojačati kapacitete u projektima koji se bave doniranjem hrane te prenijeti stečena znanja na kolege i volontere, ali ih koristiti i u radu s krajnjim korisnicima.

 

Webinar je koncipiran kao edukacija za multiplikatore vještina, a organizirali su ga korisnik projekta, Centar za prevenciju otpada od hrane – CEPOH, u suradnji s partnerima, Centrom za edukaciju i informiranje potrošača – CEIP i HCK Gradskim društvom Crvenog križa Osijek.

 

U uvodnom dijela predsjednica CEPOH-a Branka Ilakovac prezentirala je sve projektne aktivnosti, te predstavila dva priručnika izrađena na projektu, Priručnik za doniranje hrane u kriznim situacijama i Priručnik za krizno komuniciranje. U nastavku je predsjednica CEIP-a Tanja Popović Filipović prezentirala izgradnju vještina za provedbu aktivnosti u organizacijama civilnog društva na temu smanjenja bacanja hrane. Edukacija je obuhvaćala sve faze projekta, od segmenta upoznavanja ciljanih skupina, kreiranja odgovarajućih poruka za njih, upravljanja publikom, odabira odgovarajućih alata za postizanje projektnih ciljeva do provedbe evaluacijskih aktivnosti po završetku projektnih aktivnosti.

 

U raspravi koja je uslijedila sudionici webinara podijelili su vlastita iskustva prilikom provedbe sličnih projektnih aktivnosti, te su istaknuli kako je održana edukacija dodatno ojačala njihove kapacitete.

 

 

O projektu:

Projektom „Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice“ CEPOH u suradnji s partnerima i stručnim suradnicima želi educirati i osnažiti predstavnike organizacija civilnog društva (OCD) za neposredan rad u kriznim situacijama, što uključuje izradu dva vodiča. Vodič za komuniciranje u kriznim situacijama sadržavat će smjernice za krizno komuniciranje koje često može odigrati značajnu ulogu u saniranju posljedica štete katastrofe i sprječavanju daljnjih nepovoljnih posljedica. Drugi vodič bit će o pravilnom doniranju hrane u kriznim situacijama i po prvi puta na jednom će mjestu biti navedeno što se može, kome i u pod kojim uvjetima donirati. Uz to, webinarima ćemo lokalne udruge i građanske inicijative dodatno educirati i osnažiti za provedbu aktivnosti kojima se građanima osiguravaju usluge od općeg interesa prilagođene novonastaloj situaciji.

Ukupna vrijednost projekta je 442.494,47 kuna, a sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda (u visini od 376.120,30 kuna) te iz Državnog proračuna, preko Ureda za udruge (u iznosu od 66.374,17 kuna).