Poziv na webinar

Organizacije civilnog društva pozivaju se na webinar „Doniranje hrane u kriznim situacijama“ koji će se održati 14. veljače 2023. godine putem platforme Zoom, od 10:00 do 11:30 sati.

 

Webinar se održava u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice“ koji je započeo 16. veljače 2022. i traje 15 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 442.494,47 kuna, a sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda (u visini od 376.120,30 kuna) te iz Državnog proračuna, preko Ureda za udruge (u iznosu od 66.374,17 kuna).

 

Nositelj projekta je Centar za prevenciju otpada od hrane – CEPOH iz Zagreba, a partneri su Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske iz Vrbovskog, Centar za edukaciju i informiranje potrošača iz Bilja i Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek. Suradnici su stručnjaci iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) iz Osijeka.

 

Sudionici webinara upoznat će se s problemom otpada od hrane, temama doniranja i sigurnosti hrane, važnosti pravilnog doniranja u krizi, a obradit ćemo i savjete građanima koji žele donirati hranu. Za sudionike smo pripremili i prigodne materijale, prvenstveno Priručnik za doniranje hrane u kriznim situacijama, koji je izrađen u sklopu projekta.

 

Webinar je namijenjen organizacijama civilnog društva, posebice humanitarnim organizacijama te udrugama za zaštitu potrošača i okoliša, kao i aktivnim građanima.

 

Prijave za webinar otvorene su do 13. veljače u 12 sati, a prijaviti se može na poveznici: https://docs.google.com/forms/d/1GgqLeyDq5vaCorJA_F7UOCISPOGEGC54LEuM_T-t40A/edit

 

Prijavljeni sudionici će dobiti poveznicu za pristup webinaru dan prije održavanja.

 

Fotografija: Volonteri HCK, Gradskog društva Crvenog križa Osijek

 

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Centra za prevenciju otpada od hrane.