Postupanje s hranom u vrijeme pandemije

Molimo Vas za sudjelovanje u anketiranju koje provodimo s ciljem istraživanja POSTUPANJA S HRANOM I NASTANKA OTPADA OD HRANE U VRIJEME PANDEMIJE.
Za popunjavanje upitnika Vam je potrebno oko 5 minuta.
Upitnik je namijenjen osobama koje su odgovorne za nabavku i/ili pripremu hrane u kućanstvu.
Istraživanje je anonimno, a Vaši će odgovori pomoći razumijevanju razloga nastanka otpada od hrane u specifičnim uvjetima izolacije, koje je uzrokovala pandemija.
Zahvaljujem se na sudjelovanju!
S poštovanjem,
dr. sc. Branka Ilakovac
Centar za prevenciju otpada od hrane – CEPOH

 

POVEZNICA NA UPITNIK: https://forms.gle/vz9ixciHcQSazvSQ9