Znanstveni radovi

Ilakovac, Branka; Voća, Neven; Pezo, Lato; Cerjak, Marija. (2019) Quantification and determination of household food waste and its relation to sociodemographic characteristics in Croatia // Waste management, 102 (2020), 231-240 doi:10.1016/j.wasman.2019.10.042 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 

Ilakovac, Branka. (2018) Ponašanje kućanstava u postupanju s otpadom od hrane, doktorska disertacija, Agronomski fakultet, Zagreb

 

Ilakovac, Branka; Iličković, Mladen; Voća, Neven. (2018) Food waste drivers in Croatian households. // Journal of central European agriculture 19 (2018), 3; 678-709 doi:10.5513/JCEA01/19.3.1994.  (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 

Ribić, Bojan; Voća, Neven; Ilakovac, Branka. (2017) Concept of sustainable waste management in the City of Zagreb : Towards the implementation of circular economy approach. // Journal of the Air & Waste Management Association. 67, 2; 241-259 (članak, znanstveni).

 

Ilakovac, Branka; Gudelj, Ivana; Voća, Neven. (2017) Hijerarhija gospodarenja otpadom od hrane s naglaskom na zbrinjavanje kroz bioplinska postrojenja // Proceedings SA 2017 / Vila, Sonja ; Antunović, Zvonko (ur.). Osijek : Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2017. 646-650 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

 

Ribić, Bojan; Voća, Neven; Ilakovac, Branka; Pukšec, Tomislav. (2017) Potential of biomethane production in City of Zagreb based on the citizen participation as a part of integrated biowaste management // Interklima 2017 / Dović, Damir (ur.).  Zagreb, 2017. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

 

Ilakovac, Branka; Požgaj Đurđica; Gudelj Ivana. (2017) Hijerarhija gospodarenja otpadom od hrane u sustavu kružnog gospodarstva // Zbornik sažetaka / Milanović, Zlatko (ur.). Poreč : Tehnoeko, 2017. 44-44 (predavanje, sažetak, znanstveni).

 

Lujić, Marina; Barać, Nikolina; Ilakovac, Branka. (2017) Implementiranje načela održivog razvoja u ustanovama za odgoj i obrazovanje // Knjiga sažetaka / Kokanović, Tihana ; Opić, Siniša ; Jurčević-Lozančić, Anka (ur.).  Sisak : Dječji vrtić Sisak Stari, 2017. 162-164 (predavanje, sažetak, znanstveni).